Mengenai Anugerah

Mengenai Anugerah

Anugerah Roots & Shoots Malaysia

Anugerah Roots & Shoots Malaysia merupakan satu anugerah pencapaian belia yang menyampaikan impak positif kepada golongan muda dengan menggalakkan perkembangan peribadi dan pembangunan kemahiran lembut yang akan menjadikan mereka warga bumi yang bernilai dan menyumbang. Ia bertujuan mengikhtiraf golongan muda yang melengkapkan satu siri kegiatan sukarela yang berasaskan nilai-nilai utama menghormati, melindungi dan menjaga semua benda hidup. Tahun ini, Anugerah ini akan bertemakan Suara-Suara Hutan Hujan Tropika: Melindungi Warisan Bersama Kita dengan tumpuan khusus pada Lingkaran Hutan Tengah (Central Forest Spine) di Semenanjung Malaysia.

Ini adalah anugerah berasaskan perkhidmatan yang direka untuk menggalakkan golongan muda mencurahkan masa dan tenaga mereka dalam berkhidmat untuk kausa-kausa penting yang lebih luas daripada diri mereka sendiri, dan dengan berbuat demikian, membina perwatakan dan sikap positif yang membentuk orang dewasa yang sempurna. Ini berpadanan dengan matlamat Roots & Shoots: lebih daripada kesedaran. Sesiapa sahaja mampu menuntut dirinya sedar akan kewujudan sesuatu masalah, tetapi hanya individu yang luarbiasa akan mengakui peranan mereka dalam penyelesaian sesuatu masalah itu dan bertindak menangani masalah tersebut. Inilah jenis individu yang ingin dipupuk oleh program ini.

Anugerah ini berhasrat memupuk semangat kesukarelawanan dalam golongan muda, dan menggabungkan hati mereka dalam memupuk minat dan komitmen yang mendalam berkenaan suatu isu atau masalah, akal mereka dalam memikirkan penyelesaian, dan akhirnya anggota mereka dalam bertindak menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi sebahagian daripada penyelesaian pada tahap tempatan. Anugerah ini berhasrat memupuk sikap bahawa setiap individu itu MAMPU membuat perubahan positif. Walaupun masalah-masalah alam sekitar adalah masalah global, ianya harapan Roots & Shoots bahawa program dapat membantu golongan muda menyedari keupayaan mereka dalam mewujudkan perubahan positif di mana sahaja mereka berada.


Daftar Sekarang

Message from Roots & Shoots (BM)

Mesej Daripada Roots & Shoots

“Sesiapa sahaja mampu menuntut dirinya sedar akan kewujudan sesuatu masalah, tetapi hanya individu yang luarbiasa akan mengakui peranan mereka dalam penyelesaian sesuatu masalah itu dan bertindak menangani masalah tersebut.”

Diilhamkan oleh mesej Dr. Jane Goodall berkenaan Harapan, Keamanan dan bahawa setiap individu dapat membuat perubahan positif tidak mengira umur mereka, Anugerah Roots & Shoots Malaysia diwujudkan untuk memberikan golongan muda di Malaysia suatu platform untuk meraih pengalaman dan melakukan kerja sukarela bersama rakan-rakan kami dalam pelbagai bidang berkenaan membantu alam sekitar, haiwan dan masyarakat manusia.

Kami merakamkan penghargaan kami kepada Yayasan Hasanah, Rakan Komuniti kami, untuk sokongan mereka untuk anugerah ini. Kami juga teruja mendapat sokongan Google Earth Outreach dalam berkongsi wawasan mereka dalam peralatan dan pengetahuan berkenaan teknologi pemetaan Google, yang dapat membantu para peserta dalam usaha pemuliharaan alam sekitar dan pendidikan mereka kelak.

Oleh kerana ini tahun pertama Anugerah Roots & Shoots Malaysia dilancarkan, para peserta berpeluang melakukan kerja sukarela bersama 15 pertubuhan yang terpilih. Kami berharap bahawa bilangan pertubuhan-pertubuhan rakan ini akan meningkat apabila anugerah ini matang.

Ia juga harapan kami bahawa para peserta dapat menyumbang secara bermakna kepada kerja yang dilakukan oleh pertubuhan-pertubuhan rakan kami ini. Sebagai balasan, para perserta dapat membina kapasiti mereka sendiri dengan mempelajari kemahiran dan ilmu yang dapat membantu mereka melakukan impak yang lebih besar di dunia.

Seperti yang diajar oleh Dr. Jane, ini semua bertujuan melakukan lebih daripada setakat meningkatkan kesedaran dan mengambil tindakan. Sesiapa sahaja mampu menuntut dirinya sedar akan kewujudan sesuatu masalah, tetapi hanya individu yang luarbiasa akan mengakui peranan mereka dalam penyelesaian sesuatu masalah itu dan bertindak menangani masalah tersebut. Inilah semangat Roots and Shoots.

Dr. Jane telah menyerlah bahawa salah satu penyelesaian penting untuk perubahan iklim adalah dengan melindungi hutan rimba yang masih ada di Bumi. Oleh itu, rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam perkara ini, kerana kamilah penjaga hutan rimba yang sesetengahnya merupakan antara hutan rimba paling tua dan paling penting dari segi biologi di dunia.

Untuk tahun pertama kami ini, 15 pertubuhan-pertubuhan rakan telahpun dipilih berdasarkan tema “Suara-Suara Hutan Hujan Tropika: Melindungi Warisan Bersama Kita” dengan tumpuan khusus pada Lingkaran Hutan Tengah (CFS). Kami berharap bahawa peserta anugerah Roots & Shoots Malaysia akan tampil daripada program ini dengan kemahiran dan keyakinan untuk mewujudkan dan membangunkan penyelesaian jangka panjang dalam pemuliharaan hutan rimba kita.

Sekiranya anda berumur antara 16 dan 25 tahun, kami mengalu-alukan permohonan anda dan berharap dapat berkerjasama dengan anda untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

TP LIM

Presiden
Roots & Shoots Malaysia